Политика за защита на лични данни

 1. Нашето отношение към Вашите лични данни

Full House Decor отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“  е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и  респ. какви са Вашите права.

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

 

 1. Каква информация събираме и защо?

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите услуги. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на  сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Разбира се, при част от услугите ни, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за продукт или услуга. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

- Общи лични данни, за да Ви индивидуализираме:

 • Трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;

- За предоставяне на информация, свързана с нашата дейност, промотиране на нашите продукти, сключване на договори и тяхното изпълнение:

 

 • Данни за контакт - адрес, телефонен номер и електронен адрес (имейл)
 • При регистрация в сайта ни - потребителско име, парола и и електронен адрес (имейл)
 • Информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към нас;
 • Писма и електронна поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни;
 • Записи от телефонни разговори, когато се свържете с нашите специализирани контактни центрове за обслужването Ви и подобряване на нашите услуги;
 • Записи от видео камери, когато посещавате нашите търговски и административни обекти за осигуряване на нашата и Вашата сигурност;
 • Информация, свързана с кандидатстване за кредит при наш партньор. В тези случаи действаме от тяхно име като обработващи.
 • Други данни, които можем също така да съберем за Вас са: IP адрес, демографски данни и данни, предоставени при участие в специални кампании, игри и томболи, организирани от нас в това число и чрез социалните платформи.
 1. Цел на обработването на Ваши данни

Ние обработваме личните данни, които събираме най-често със следните цели:

 

За сключване или изпълнение на договор:

 • установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;
 • изготвяне на оферти, договори и всички други съпътстващи договора документи. Управление и изпълнение на Вашите поръчки;
 • извършване на кредитна оценка чрез наш кредитен партньор;
 • извършване на доставка и монтаж;
 • изготвяне на счетоводни документи като сметка или фактура за закупените стоки и използваните услуги, като доставки и монтаж;
 • осигуряване на комплексно обслужване чрез нашия кол център или по електронен път. Осигуряване на гаранционно обслужване;
 • уведомления, свързани с нашите продукти и услуги.

 

За изпълнение на наше нормативно задължение:

 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи;
 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на съда и органи на реда.

 

За маркетинг:

 • Бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за нашите продукти или услуги, към които имате интерес. В тази връзка, можем да ви изпращаме съобщения чрез различни електронни канали (e-mail / SMS / mobile push / webpush и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация за подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, оферти и промоции.
 • За да ви предоставим информация, която представлява интерес за вас, ние можем да използваме определени данни относно вашето поведение на купувач (например, разгледани продукти/ продукти, добавени към списъка с желани продукти/ закупени продукти), за да създадем профил. Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен.
 • В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:

- промените настройките в клиентския профил;

- използвате връзката „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас; или като

- се свържете с нас, използвайки данните за контакт по-горе.

 • В определени ситуации ние можем да базираме маркетинговите си дейности на законния си интерес към промотиране и развиване на търговската си дейност. Във всеки случай, когато използваме Ваша информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и вземаме необходимите мерки, за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати. Въпреки това, Вие можете по всяко време, като използвате средствата, описани по-горе, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще откликнем на искането ви.

За онлайн кандидатстване за работа в Full House Decor:

 • Данните, които ни предоставяте за контакт с вас, за професионалната си и образователна квалификация.

 

За защита на наш законен интерес:

 • Записи от видеокамери в търговските ни обекти, складове и централна администрация, както и звукозапис на местата за плащане, с цел осигуряване на сигурността на нашите служители и активи, както и на Вашата безопасност и подобряване на бизнес процеси;
 • мерки за защита на уебсайта и потребителите на уебсайта ни срещу кибератаки;
 • мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
 • мерки за управление на различни други рискове.

Главната причина за посочените видове обработване е за защитата на нашия  законен интерес и по-специално на търговската ни дейност, като правим уточнението, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланса между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

 

 

 1. С кого споделяме информацията Ви:

Full House Decor използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Част от получателите на лични данни могат да бъдат:

 • дружества, извършващи доставка, дружества, извършващи монтаж, куриерски фирми, външни консултанти и специалисти, колекторски компании и правни кантори, банки, охранителни фирми, лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни от Full House Decor хостинг компании и търговски агенти и др.

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания, като:

 • Регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и други, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство.
 1. Употреба на бисквитки на Сайта

Full House Decor ползва функционални бисквитки по отношение на локацията на потребителите -  държава, регион, часови пояс, IP адрес, както и техните интереси по отношение на продуктите на Компанията. Повече детайли за вида и целите на използваните на уебсайта ни бисквитки можете да откриете в Политиката ни за използване на бисквитки.

 

 1. Обработка на анонимизирани данни

Ние обработваме Ваши данни за статистически данни, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни –например за предпочитания на дадена възрастова група към определен вид мебели. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

 

 1. Сигурност

Full House Decor, взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

 

 1. Срокове за съхранение на данни

 

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоуставените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от нас и след окончателно уреждане на всички наши финансови отношения. Не пазим Ваши данни безсрочно.

Част от сроковете са:

- 6 месеца от момента на кандидатстването за свободна позиция

- 5 години при изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции;

- 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;

- 5 години задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство;

- 30 дни от записа при видеонаблюдение и звукозаписване в търговските обекти;

- 5 години от звукозаписа при телефонен разговор.

В случай на анонимизация на личните данни сроковете не се прилагат, тъй като не можем да Ви идентифицираме.

 

 1. Прехвърляне между държави

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни е обезпечен със съвременни технически средства. Full House Decor няма да прехвърля данните Ви извън рамките на ЕИП без спазване на законовите възможности, като ще въведе подходящи предпазни мерки, за да запази поверителността на Вашата информация.

 

Full House Decor прехвърля определени данни към трети държави, за които има решение на Комисията относно адекватното ниво на защита, включително и на основание на подписани на приетите от ЕК Стандартни договорни клаузи. Въвели сме всички изискуеми и подходящи предпазни мерки, за да запази поверителността на Вашите данни. При необходимост от повече информация, можете да се обърнете към Длъжностното ни лице за защита на данните на: dpo@fullhousedecor.com.

 

 1. Вашите права

По всяко време можете да поискате от Full House Decor да Ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за Вас. Можете също така да изискате  Full House Decor да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни.  Full House Decor осигурява и Вашето право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни, както и правата Ви при автоматизирано взимане на решения. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо Full House Decor. Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.

Повече информация за всяко от тези права можете да получите, като разгледате таблицата по-долу.

 

За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт, посочени в началото на тази Политика. Моля, вземете предвид следното:

Самоличност. Подхождаме сериозно към поверителността на всички документи, съдържащи лични данни. По тази причина, моля да ни изпращате вашите искания като попълните заявление на място в търговската ни мрежа или използвате адреса на електронната ви поща, посочен в заявлението ви за регистрация за карта Full House Decor или в профила ви в електронния магазин. Ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.

Такси. Няма такса за упражняване на правата ви по отношение на личните данни, освен когато искането за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в които случаи бихме таксували разумна сума за административни разходи. Ако е необходимо, ще ви информираме за евентуални такси, преди да разгледаме конкретното искане.

Срок за отговор. Отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Запазваме си правото да не отговаряме на искането ви, ако то засяга негативно правата и свободите на други субекти на данни.

 

 

Описание на правата ви:

 

●     Достъп до данни

Можете да поискате от нас:

●     да потвърдим, че обработваме Ваши лични данни;

●     да предоставим копие от тези данни;

●     да Ви предоставим информация относно Вашите лични данни, като данните, които имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, как сме придобили Вашите данни, доколкото информацията вече не ви е била предоставена посредством тази Политика.

●     Поправяне на данни

Можете да поискате от нас да поправим или допълним ваши неточни или непълни лични данни.

Възможно е да поискаме да удостоверите неточността на данните, преди да ги коригираме.

●     Изтриване на данни

Можете да поискате да изтрием вашите лични данни в следните случаи:

●     те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или

●     сте оттеглили вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или

●     упражнявате законно право на възражение; или

са били незаконно обработвани; или

●     е налице правно задължение в тази връзка.

Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква:

●     за да изпълним наше законово задължение (напр. за гаранционни срокове или финансово-счетоводна отчетност); или

●     за да установим, упражним или защитим наша правна претенция;

Ограничаване на обработването на данни

Можете да ни помолите да ограничим обработването на Вашите лични данни, но единствено ако:

●     тяхната точност се оспорва (вижте раздела за поправяне на данни), за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност; или

●     обработването е незаконно, но Вие не желаете данните бъдат изтрити; или

●     те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда да установим, упражним или защитим правна претенция; или

●     Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице.

Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в резултат на искане за ограничение:

●     ако имаме Вашето съгласие; или

●     за да се установи, упражни или защити правна претенция; или

●     за да се защитят правата на Full House Decor или на друго физическо или юридическо лице.

Преносимост на данните

Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако:

●     обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас; и

●     обработването се извършва с автоматично средство.

Право на възражение

Можете да възразите по всяко време срещу обработването на вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че основните ви права и свободи доминират над тези интереси.

Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

Вземане на автоматични решения

Можете да ни помолите да не бъдете предмет на решение, основано единствено на автоматично обработване, но единствено когато това решение:

●     поражда правни последици за Вас; или

●     Ви засяга в значителна степен.

Това право е неприложимо, ако решението, което е взето след вземането на автоматично решение:

●     ни е необходимо с цел да сключим или изпълним договор с вас;

●     е разрешено от закона и са налице адекватни гаранции за вашите права и свободи; или

●     се базира на Вашето изрично съгласие.

Жалби

Имате правото да подавате жалба  до надзорния орган - Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

 

 

 1. Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази Политика може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на нашата уеб страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели Full House Decor я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

 

Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към Full House Decor и нашето Длъжностно лице по защита на данните:

 

dpo@fullhousedecor.com

 

 

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 11.04.2024 г.